Showing 50 of 110 unique sets
AirCity - Seafood shop
MOC-16000
(640 parts)
Ninjago 2018
"AirCity" Grocery store
MOC-15958
(635 parts)
Ninjago 2017
Oni Titan Mod
By Skecys
MOC-18437
(612 parts)
Ninjago 2018
Lloyd's Dreadnought
MOC-20697
(360 parts)
Ninjago 2019
70652 Storm Dragon Mech
MOC-22588
(399 parts)
Ninjago 2019
Blue Blazer
MOC-30366
(223 parts)
Ninjago 2017
Kai's Air-Katana
MOC-20654
(250 parts)
Ninjago 2018
Fying scooter
MOC-15965
(63 parts)
Ninjago 2018
Kai X-wing
MOC-1829
(161 parts)
Ninjago 2014
Lloyd's Zoid
MOC-26125
(825 parts)
Ninjago 2019
70615 - Kais Fire Fly
MOC-24754
(574 parts)
Ninjago 2019
Zane's Ice Bolt - LEGO Ninjago 70673 B model
By grohl
MOC-29290
(360 parts)
Ninjago 2019
70595: Jet
By Tomik
MOC-13201
(420 parts)
Ninjago 2016
Miki's Ninjago Shrine
By lefi
MOC-1599
(118 parts)
Ninjago 2014
Venom Hotrod - LEGO Ninjago 70641 E-Model
By grohl
MOC-29484
(552 parts)
Ninjago 2019
Micro Temple of Airjitzu
MOC-31016
(30 parts)
Ninjago 2018
The Mighty Golden Green Ninja Mech Dragon
By BrixLab
MOC-32224
(116 parts)
Ninjago 2019
Ninjago Double Launcher
MOC-32705
(143 parts)
Ninjago 2019
Lloyd's Gunman
MOC-26540
(410 parts)
Ninjago 2019
Green Dragon Mech Alt Build
MOC-37970
(354 parts)
Ninjago 2020
70500 Scorpion Alternate
MOC-1085
(77 parts)
Ninjago 2013
Ninjago Themed Modular Mini-Fig Display Stand
MOC-16885
(70 parts)
Ninjago 2018
Samurai Pod
MOC-26082
(128 parts)
Ninjago 2019
Modern Dojo
By zeah209
MOC-26112
(222 parts)
Ninjago 2019
Nindroid Charging Station
MOC-28014
(50 parts)
Ninjago 2019
30293 Kai's Bed
MOC-3622
(33 parts)
Ninjago 2015
Zane´s Frost Escort
MOC-31206
(307 parts)
Ninjago 2019
30532 Dragonrider
MOC-13479
(59 parts)
Ninjago 2018
70623 Dragon Aircraft
MOC-22680
(218 parts)
Ninjago 2019
Kai Interceptor
MOC-1809
(110 parts)
Ninjago 2014
Kai Nindrone
MOC-1821
(137 parts)
Ninjago 2014
My version of the 2019 Ninjago Samurai Mech
MOC-19745
(183 parts)
Ninjago 2018
Kai Turbo Speeder
MOC-1811
(135 parts)
Ninjago 2014
Nindroid TIE Interceptor
MOC-1839
(75 parts)
Ninjago 2014
30535 Toucan
MOC-23429
(43 parts)
Ninjago 2019
71699 Upgrade
MOC-35488
(20 parts)
Ninjago 2020
Green Arrow (11909)
MOC-24368
(75 parts)
Ninjago 2019
Kai´s Air Speeder
MOC-31205
(128 parts)
Ninjago 2019
Ninja Go-Kart
By juanmb
MOC-25965
(47 parts)
Ninjago 2019
ParroBot (30532)
MOC-27145
(53 parts)
Ninjago 2019
Ninjago hovercraft
By Cat_Eye
MOC-8968
(158 parts)
Ninjago 2017
30533 Ninja Mighty Micros
MOC-23232
(52 parts)
Ninjago 2019
Ninjago Three-wheeled Motorcycle (of Doom)
By juanmb
MOC-26603
(52 parts)
Ninjago 2019
Mini Samurai Mech
By zeah209
MOC-27466
(56 parts)
Ninjago 2019
hover bike
MOC-28950
(39 parts)
Ninjago 2019
Fortrex Mech
MOC-38162
(234 parts)
Ninjago 2020
Oni Titan Mech
MOC-37937
(104 parts)
Ninjago 2020
KAI PIXELART LOGO
MOC-18177
(5588 parts)
Ninjago 2018
Ninjago Salvage M.E.C. frame MOD
MOC-22919
(157 parts)
Ninjago 2019
Master Crane - Kung Fu Panda (30547)
MOC-24178
(45 parts)
Ninjago 2019